Folkmusik från Ångermanland och andra landskap

 

Vi övar varje måndag kl 19 till ca 21.30 på Lindvägen 1 i en lokal som heter Jasminen.

Vi samlas redan kl 19 och ibland fortsätter vi att spela fram till 22.

Vi som träffas är ca 20-25 män och kvinnor i olika åldrar,

från 15-80 år och har jätte trevligt.

Vi spelar bl.a fiol, dragspel, durspel, gitarr, nyckelharpa, klarinett, munspel, blockflöjt, cittra. Även andra instrument förekommer.

Nya musikanter är välkomna.

Se kontakter

 

Härnösands Spelmansgille 2017-06-12