HÄRNÖSANDS SPELMANSGILLE

Folkmusik från Ångermanland och andra landskap

Vi övar varje måndag kl 19 till ca 21.30 på Lindvägen 1

i en lokal som heter Jasminen.

Vi samlas redan innan 19 och ibland fortsätter vi att spela fram till 22.

Vi som träffas är ca 20-25 män och kvinnor i olika åldrar,

från 15 till 80 år och har jättetrevligt.

Vi spelar bl.a. fiol, dragspel, durspel, guitarr, nyckelharpa, klarinett,

munspel, blockflöjt, cittra. Även andra instrument förekommer.


Nya musikanter är välkomna.

Se kontakter.

                             Härnösands Spelmansgille 2017-06-12