Oswald Wallin
Hjalmar Älander
Åke Ulander
Emil Nilsson
Ann-Mari Stjernberg
Ebba Olsson
Algot Johansson
Jocke Norberg
Bertil Eriksson
Gustaf Landin
Mer information kommer..