Ordinarie spelledare

 

Knapp Bertil Eriksson - Violin- och musikpedagog.

Mats Fagerberg - Fiolspelare - Sammankallande Extra spelledare

Isak Eriksson - Riksspelman på fiol