HÄRNÖSANDS SPELMANSGILLE

Ordinarie spelledare


Knapp-Bertil Eriksson - fiolspelare och musiklärare


Mats Fagerberg - fiolspelare - sammankallande


Extra spelledare


Isak Eriksson - riksspelman på fiol